Všeobecné obchodní podmínky

[1] Základní ustanovení

1.1        VÁZANÉ DOKUMENTY
1.1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností MAGNAPRO s.r.o. (IČ: 051 15 281, DIČ: CZ05115281, adresa: P.O. BOX 10, Litoměřice - 412 01, e-mail: info@magnapro.eu, web: www.magnapro.eu) a jejími obchodními partnery. 
1.1.2 Kupující registrací, podáním objednávky zboží či služby potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním registrace a objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.    

1.2        ROZSAHY SLUŽEB